نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش فشار روانی

پرسشنامه سنجش ادراک خویشتن
دانلود پرسشنامه سنجش ادراک خویشتن، در قالب فایل word، شامل 40 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. مقیاس های اندازه گیری حرمت نفس و خویشتن پذیری از پرسشنامه Pio استخراج شده اند. وقتی این دو مقیاس با هم ترکیب ...
پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هیر، 1977)
دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش روابط متقابل تالیف هیر (1977)، در قالب فایل word، شامل 21 گویه و 8 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده. این پرسشنامه توسط هیر در سال 1977 ساخته شده است که شامل 61 گویه در طیف ...
پرسشنامه سنجش فشار روانی
این فایل به مدت 3 روز رایگان می باشد.
دانلود رایگان  پرسشنامه سنجش فشار روانی

اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس دارای ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮد در ـوﻫﺶ. ﻫـﺎی. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻮﻗﻌ ... ﻫﻤﺎن رواﺑﻄﻲ را ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎزه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن داد. ه. ﻛﻪ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش ﺧﻮد ﺰارش. دﻫـﻲ. ﻧﺸـﺎن. داد ... ﺳﻨﺠﺸـ.
ﻬﺎ. ی. ﻣﻌﺘﺒﺮ و. ﺎﻳﺎﻳﻲ از ﺳﻪ ﺳﺎزه اﻓﺴﺮدﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس را. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ.
آورد . در اﻳﻦ ... ﻋ
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان
دانلود پرسشنامه انگیزه کاری معلمان، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی، روایی و پایایی. پرسشنامه انگیزه کاری معلمان در سال 1375 توسط جواد محمد آقاجری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است. سوالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه ...
 
 
پرسشنامه نگرش به عشق 
پرسشنامه نگرش به عشق توسط هندریک و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق در سال 1986 ساخته شده است. تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی».
 
پرسشنامه نگرش به عشق 
Aug 12, 2018 - پرسشنامه نگرش به عشق هندریک و هندریک(1997) مقیاس عشق را مرکب از 42 گویه که هر 7 سوال آن یکی از حالتهای عشق را می سنجد، تهیه کردند.
 
پرسشنامه و مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS 
Jan 24, 2018 - دانلود پرسشنامه، مقیاس، تست و آزمون استاندارد و رایگان
پرسشنامه وابستگی به دیگران
دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران، در قالب فایل Word، شامل 48 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48 سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است ...
دانلود پرسشنامه چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
این چک لیست ۲۰ گویه دارد و توسط عزیزی مقدم ( ۱۳۸۶) طراحی شده است و به
سنجش میزان عزت نفس کودکان می پردازد، این چک لیست در اختیار مربیان قرار
می گیرد و مربیان برای هر یک از کودکان بر اساس مشاهدات خود چک لیست را
تکمیل می نمایند. (توضیحات کامل پرسشنامه در داخل فایل)
نوع فایل: ورد آفیس word مولفه: دارد تعد
پرسشنامه تحلیل مشتری مداری
دانلود پرسشنامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه، شامل 12 پرسش. ابعاد مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از: - تناسب کالا با خواسته و نیاز مشتری، زمان دریافت کالا، خدمات پس از فروش، تجارت الکترونیک.
پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام
دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام، در قالب فایل word. این پرسشنامه که جزو معتبرترین پرسشنامه های سنجش انگیزش شغلی کارکنان است، دارای 15 پرسش است که از متن اصلی ترجمه شده و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد.
کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پرسشنامه استاندارد امید میلر (MHS) می باشد که با فرمت ورد در 4 صفحه تهیه و تدوین گردیده است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.
معرفی پرسشنامه امید میلر (MHS)
ساختارهای منسوب به امید در متون روان‌شناختی از سال ۱۹۵۰ به بعد ظاهر شدند و اهمیت امید را در تغییرات درمانی، یادگیری و بهزیستی عمومی خاطرنشان ساختند. فرد دارای امید کسی است که انرژی و انگیزه لازم را برای رسیدن به هدف
پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
دانلود پرسشنامه استاندارد موانع خلاقیت سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه، شامل 17 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. مولفه های مورد سنجش عبارتند از تعهد پایین به سازمان و عدم حمایت کافی مدیریت ارشد، ریسک گریزی و فشارزمانی، ارزیابی تهدیدآمیز ...
 
توضیحات فایل
دریافت پرسشنامه سواد رسانه ای
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای توسط فلسفی در سال ۱۳۹۳ ساخته شده و دارای ۵ مولفه و ۲۰ سوال می باشد و داری طیف لیکرت خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه ای است (پاتر,۱۳۹۱؛ به نقل از فلسف
دانلود رایگان کتاب مبانی سنجش از دور
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
کتاب اصول سنجش از دور (گروه جغرافیا) [چ6] -شبکه جامع ...www.gisoom.com › book › کتاب-اصول-سنجش-از-دور-گروه-جغرافیاکتاب اصول سنجش از دور (گروه جغرافیا)اثر حسن طاهرکیا بوده و چاپ 6 آن در سال 1384 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل تاریخ؛ ...
دانلود نمونه سوال درس مبانی سنجش از دور پیام نورwww.20file.org › bcat › plpدانلود
دانلود رایگان کتاب مبانی سنجش از دور
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
کتاب اصول سنجش از دور (گروه جغرافیا) [چ6] -شبکه جامع ...www.gisoom.com › book › کتاب-اصول-سنجش-از-دور-گروه-جغرافیاکتاب اصول سنجش از دور (گروه جغرافیا)اثر حسن طاهرکیا بوده و چاپ 6 آن در سال 1384 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل تاریخ؛ ...
دانلود نمونه سوال درس مبانی سنجش از دور پیام نورwww.20file.org › bcat › plpدانلود
 
دانلود پرسشنامه شهر خلاق
موضوع: دانلود پرسشنامه شهر خلاق فرمت: pdf تعداد صفحه: 5 توضیح: پرسشنامه زیر جهت بررسی تحقق پذیری شهر خلاق) مطالعه موردی شهر( تهیه شده است، لطفاً هر عبارت را دقیقاً مطالعه نموده و سپس گزینه های مناسب را تعیین کنید. لازم به ذکر است که از این اطلاعات صرفاَ جهت تجزیه و تحلیل در...
دریافت فایل
پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران


پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران ۲۰۰۴. پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ و همکاران در سال (۲۰۰۴) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ .پرسشنامه هوش فرهنگی. وقتی در تعامل با مردم فرهنگی متفاوت هستم به دانش فرهنگی آنها آگاهی دارم  سط آنگ و همکاران در سال. 2114.پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و ارلی:این پرسشنا
کتاب کامل سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف (ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف - ...telketab.com › book › اندازه-گیری-سنجش-و-ارزشیابی...کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف نشردوران تالیف علی اکبر سیف شامل 22 فصل باعناوین زیر میباشد: تعریف اصلاحات مقیاس های اندازه ...
دانلود کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر
پرسشنامه منبع استرس شغل
دانلود پرسشنامه منبع استرس شغل، در قالب فایل word، شامل 32 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. 30 سوال اول با فشار کاری و 2 سوال آخر با کمبود مشغولیت کاری ارتباط دارد. هر پاسخ مثبت نشانه وجود یک استرس است ...
پرسشنامه رغبت (میشل گوکلن) فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 6حجم فایل: 29 کیلوبایت قیمت: 4800 تومان
توضیحات:پرسشنامه استاندارد رغبت تالیف میشل گوکلن، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر و منبع مورد استفاده.هدف این پرسشنامه سنجش رغبت های افراد است و بر اساس نتایج تحلیل پرسشنامه، مشاغل مناسب و سرگرمی های مربوط به هر فرد را بر اساس رغبت های وی مشخص می نماید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امک
پرسشنامه اضطراب زانک (S.A.S)
پرسشنامه استاندارد اضطراب زانک (S.A.S)در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده. ملاک های تشخیص در این پرسشنامه دراای 5 نشانه هیجانی و 15 نشانه بدنی است. پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده ...
 
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393)
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای توسط فلسفی در سال ۱۳۹۳ ساخته شده و دارای ۵ مولفه و ۲۰ سوال می باشد و داری طیف لیکرت خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه ای است (پاتر,۱۳۹۱؛ ب
پرسشنامه سازمان نوآورانه
دانلود پرسشنامه سازمان نوآورانه، در قالب فایل word، شامل 8 گویه همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. پرسشنامه حاضر، شامل 8 سؤال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار ...
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی، در قالب فایل Word، شامل 40 گویه، همراه با روایی و پایایی، نحوه نمره دهی و تفسیر و فهرست منابع. این پرسشنامه، ابتکار و نوآوری در شغل اندازه گیری می نماید. پرسشنامه حاوی ۶ سؤال بوده، تک مولفه ای است و در آن با استفاده از شیوه استاندارد ...
پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شرکت ها
دانلود پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شرکت ها، در حجم 14 صفحه، این پرسشنامه یکی از کاملترین پرسشنامه های جمع آوری شده در راستای ارزیابی بهره وری شرکت ها می باشد. سئوالات این پرسشنامه بصورت 2 گزینه ای (بله، خیر) یا سئوالات باز (بدون گزینه) می باشد.
پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه گیری می کند و آزمودنی باید ...
پرسشنامه استاندارد شخصیت (دوبرید)
دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیت، طراحی شده توسط دوبرید (1985)، در قالب فایل word، شامل 30 پرسش، به همراه راهنمای امتیازدهی و تفسیر نتایج پرسشنامه. این پرسشنامه افراد را از جنبه منفعل بودن، قاطع بودن و پرخاشگر بودن مورد ارزیابی قرار می دهد.
پرسشنامه استفاده بهینه از وقت
دانلود پرسشنامه استفاده بهینه از وقت، در قالب فایل Word، شامل 30 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر و تحلیل پرسشنامه. آیا شما می دانید چگونه از وقت خود استفاده کنید؟ چند ساعت از وقت خود را هدر می دهید و چند ساعت از آن مورد استفادۀ بهینۀ شما قرار می گیرد؟ آیا روزها برایتان ...
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
            این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 26 سوال است که 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. 7 بعد مورد سنجش به ترتیب زیر است: - توانایی: سوالات 3-1 - درک و شناخت: 7-4 - حمایت سازمانی: سوالات 11-8 - انگیزش: سو
پرسشنامه مزیت رقابتی
دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه و 5 بعد، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. ابعاد مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از: مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس ...
پرسشنامه ارزیابی فساد اداری
دانلود پرسشنامه ارزیابی فساد اداری، در قالب فایل word و در حجم 2 صفحه، شامل 25 سئوال. در این پرسشنامه از نظریه هیدن هیمر و خانم امنولدسن (Amnuldsen ) و شاخص های فساد اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاه شده است.
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی
دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی، در قالب فایل word، شامل 19 گویه و 5 مولفه. 5 بعد مورد بررسی در این پرسشنامه عبارتند از: تعهد به کارکنان، تعهد به مشتریان و بازار، تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط زیست، تعهد به قوانین و مقررات و تعهد به جامعه ...
پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مکانی
دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حس تعلق مکانی

پرسشنامه استاندارد حس تعلق مکانی:
 از اعتبار صوری ، به منظور بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه و سئوالات راهنمای بحث گروهی متمرکز) از طریق مراجعه به متخصصان(اساتید و تعدادی از کارشناسان علوم  اجتماعی) بهره گرفته شده است.
 
 
 
40 سوال در طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی معتبر
کاملاً موافقم    موافقم    نظری ندارم    مخالفم    کاملاً مخ
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 4حجم فایل: 464 کیلوبایت قیمت: 5400 تومان
توضیحات:پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش در سازمان مشتمل بر 24 سئوال است که در سال 2003 توسط شرون لاوسون ساخته شده است. این پرسشنامه در قالب اندازه گیری طیف لیکرت به همراه توضیحات مربوطه در خصوص سئوالات مرتبط با 6 بعد مدیریت دانش است.شش بعد قابل سنجش در این پرسشنامه عبارتند از:1- دانش آفرینی2- جذب دانش3- سازماند
پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر
دانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر، در قالب فایل word، شامل 25 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه به منظور اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با پدرشان تدوین شده است ...
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
دانلود پرسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده. هدف این پرسشنامه ستجش احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به یکدیگر است ...
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی هی گروپ همراه با تفسیر هی گروپ پرسشنامه سنجش رضایت
دسته بندی
مدیریت

فرمت فایل
doc

حجم فایل
51 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
5

هی گروپپرسشنامهسنجش رضایت
همکار گرامی
با سلام، پرسشنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمائید------------------------------------- خواهشمندیم که با پاسخگویی دقیق، امکان شناخت بهتر فضای شرکت را فراهم نمائید تا واحد منابع انسانی بتواند برای بهبود شرایط کاری و تقویت روحیه همدلی و همکاری، اقدامات مؤثری را بکار بندد.
پیشا
پرسشنامه منبع استرس
دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه، بهداشت زندگی را ارزیابی می کند. فعالیت شغلی، زندگی شخصی و خانوادگی شما هر چه باشد، نبود این استرس ها اجازه می دهد که بتوانید در مقابل فشارهای خارجی ..
پرسشنامه اثربخشی معلم
دانلود پرسشنامه استاندارد اثربخشی معلم، در قالب فایل word، شامل 21 سوال، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر نتایج. شنامه اثربخشی معلم در سال ۲۰۰۷ توسط چو و بولی تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد که در طیف لیکرت و از کاملا مخالف تا کاملا موافق امتیاز بندی شده است و ...
پرسشنامه معلم فکور
دانلود پرسشنامه معلم فکور، در قالب فایل word ، شامل 10 گویه، همراه با راهنمای تفسیر و نمره گذاری و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه میزان فکور بودن معلم را در کلاس درس مورد بررسی قرار می دهد، به این نحوه که هر چقدر میزان نمره بله افزایش پیدا کند معلم دارای تفکر ...
پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)ن، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. هدف این مقیاس تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه پاسخگویی این پرسشنامه بدین صورت است که ...
پرسشنامه هوش هیجانی
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی

تعریف هوش هیجانی : پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن. اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت. به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی معرفی پرسشنامه. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه های هوش هیجانی (۴ بعد) می باشد.پرسشنامه ه
پرسشنامه استرس شغلی آر.اس.الیوت
دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی تالیف آر.اس.الیوت در قالب فایل word، شامل 15 گویه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر و روایی و پایایی و منبع مورد استفاده، به انضمام 2 تحقیق بیس فارسی. روایی این پرسشنامه توسط الیوت مشخص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد ...
پرسشنامه وسواس فکری - عملی (OCI )
پرسشنامه وسواس فکری - عملی، در قالب فایل Word، شامل 42 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است ...
پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی (CFQ)
دانلود پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی (The Cognitive Failures Questionnaire) ، در قالب فایل word، شامل 25 سوال و 3 مولفه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر، پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه به صورت فارسی و انگلیسی می باشد.
پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی
دانلود پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی، در قالب فایل word، شامل 80 گویه همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه 80 سوالی برای اندازه گیری سازه همدم طلبی و دوری گزینی در روابط بین اشخاص است. طرز پاسخ دادن به این مقیاس، علامت زدن بله ...
این پرسشنامه به سنجش میزان مصرف شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی(کلاسیک و موبایلی) و اهداف ا و انگیزه های کاربران می پردازد. متغیر های جمعیت شناختی اصلی نیز بررسی می شود.
تفسیر: ندارد
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:  1 (دو ستونه)
دانلود - 5000 تومان
 
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح می باشد:
 
مطالعات کتابخانه ای : در این روش که در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد جهت گردآوری اطلاعات  در زمینه نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه های جهانی اطلاعات[1] استفاده شده است.
تحقیقات میدانی : در روش میدانی محقق جهت گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با انسان ها، سازمان ها و موسسات ارتباط برقرار کند. او باید
پرسشنامه ﻧﺎﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ
دانلود پرسشنامه ﻧﺎﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. ﻧﺎﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ یکی از علایم غیربالینی ابتلا به اسکیزوتایپی می باشد.
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا
دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا، در قالب فایل word، شامل 45 گویه و 15 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. هدف این پرسشنامه ارزیابی عوامل پانزده گانه رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی (عامل توسعه ارتقای شغلی، عامل ارتباطات سازمانی ...
پرسشنامه مقیاس عشق
دانلود پرسشنامه مقیاس عشق، در قالب فایل word، شامل 14 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه ...
پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دانلود پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)، طراحی شده توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)، درقالب فایل word، همراه با نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج و منبع. این پرسشنامه سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد.
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
            این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هشت بعد زیر را با  استفاده از 95 سوال مورد سنجش قرار می دهد. شیوه تحلیل، میزان پایایی، نمره گذاری و تخصیص سوالات پرسشنامه به هر از ابعاد در درون متن ذکر شده است. ابعاد مورد سنجش به ترتیب زیر است: • توفیق طلبی • کانون کنترل درونی • خطرپذیری • تحمل ابهام • سلاست فکری • رویاپردازی • عمل گرایی • چالش طلبی فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش ...دریافت فایل
پرسشنامه استرس شغلی
دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی، در قالب فایل word، شامل 15 گویه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر و روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. استرس از هماهنگی فرد با محیط او سرچشمه می گیرد که همانا نشان دهنده وجود ناموزونی در بافت تعامل آدمی - محیطی است ...
به نام خدا  سفر عشق بنام حسین آغاز شد خدایا خوبان نشانه تو هستند
 
پرسشنامه برای تهیه پایان نامه یکی از معضلات است این پرسشنامه را از روی دو پرسشنامه دیگر تهیه کردم که در پایان نامه ارشدم بعنوان تاثیر مدیریت جهادی بر عملکرد مالی شهرداری یزد و سازمان های وابسته پایایی و روایی آن را سنجیدم  به وبلاگ مدیریت جهادی سر بزنید
 
 پرسشنامه تاثیر مدیریت جهادی بر عملکرد مالی در سازمانعنوان: پرسشنامه مدیریت جهادی و تاثیر آن بر عملکرد مالی در شهرداری ی
پرسشنامه تست خودشناسی کتل فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 7حجم فایل: 992قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:پرسشنامه تست خودشناسی کتل
تعداد سوالات : 40
فرم پرسشنامه

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پرسشنامه عمل به باورهای دینی (معبد)
دانلود پرسشنامه عمل به باورهای دینی (معبد)، در قالب فایل Word، شامل 25 گویه، همراه با روایی و پایایی، نحوه نمره دهی و تفسیر. آزمون معبدT(عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی ...
پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)
دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)، تالیف لیتلتون و همکاران (2005)، در قالب فایل Word، شامل 19 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. در ایران بساک نژاد و غفاری ۱۳۸۶ روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95% گزارش کردند ...
پرسشنامه شکست های شناختی شغلی
دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی، در قالب فایل word، شامل 30 گویه همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. خطاهای شناختی، خطاهایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها ...
مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS
دانلود پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا (MTS)، در قالب word و در 19 صفحه، شامل 45 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از هر لحاظ شامل: راهنمای نحوه اجرای پرسشنامه، نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی، جدول هنجاریابی پرسشنامه ...
توضیحات فایل:
دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شوت
کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸) می باشد که با فرمت ورد در ۵ صفحه تهیه و تنظیم گردیده است.شما میتوانید پس از پرداخت آن را دانلود نمایید.
پرسشنامه هوش هیجانی شوت یک آزمون ۳۳ سؤالی است که بوسیله شوت و همکاران (۱۹۹۸) بر اساس مدل نظری هوش هیجانی سالوی و مایر (۱۹۹۰) ساخته شده است.شوت و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مولفه‌های اصلی پاسخ ۳۱۶
توضیحات فایل
pdf کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی سیف
کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف با فرمت pdf در ۶۴۶ صفحه (ویرایش ششم چاپ سال ۱۳۹۰) مرجع بسیار کامل و منبع اصلی درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
موضوع این کتاب اندازه‌گیری، سنجش، و ارزش‌یابی آموزشی است. که در هر فصل درباره موارد فوق به صورت کامل و علمی مورد بحث قرار گرفته شده است و برای پیشرفت تحصیلی و علمی دانشجویان، اساتید، و کارشناسان و....بسیار مورد استف
پرسشنامه استاندارد رجحان شغلی (WPI)
دانلود پرسشنامه استاندارد رجحان شغلی (WPI) طراحی شده توسط آمابایل و همکاران، در قالب فایل word، شامل 30 پرسش به همراه نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج، روایی و پایایی و فهرست منابع. این آزمون تمام عناصر مربوط به انگیزش درونی و انگیزش بیرونی را در برمی گیرد ...
پرسشنامه مدیریت دانش
            این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن تایید شده است. پایایی پرسشنامه در تحقیق منبع بالاتر از 70 درصد بدست آمده است. پرسشنامه مدیریت دانش دارای چهار بعد بیرونی سازی، ترکیب، درونی سازی و اجتماعی سازی است که با 26 سوال در پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرند. ترتیب ابعاد و سوالات مربوطه در پرسشنامه به ترتیب زیر است: - بیرونی سازی: سوالات 5-1 - ترکیب: سوالات 16-6 - درونی سازی: سوالات 20-17 - اجتماعی سا
 
سرنوشت مشترک : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی کسب کرده باشند.
 
 
میل به تغییر : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی کسب کرده باشند.
 
 
اتحاد و توافق : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی کسب کرده باشند.
 
 
کاربرد دانش: در این پ
 
دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)
پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)
مشخصات فایل

تعداد صفحات
5

حجم
0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
doc

دسته بندی
علوم انسانی

توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)
این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل آن (لذت از شوخی، خنده، شوخی کلامی،‌شوخ طبعی در روابط اجتماعی، شوخ طبعی در شرایط استرس آور) است.
روش نمره گذاری و تفسیر
روایی و پایایی
منبع
توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلو
پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970 پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970
دسته بندی
علوم انسانی

فرمت فایل
docx

حجم فایل
9 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
4

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970
 
روایی:دارد
پایایی:دارد
نمره گذاری وتفسیر : دارد
منبع: دارد
 
این آزمون توسط ریزو و همکاران (1970)  ساخته شد و نخستین بار در ایران توسط ارشدی در سال 1369 ترجمه، ویرایش و مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون شامل 14 ماده می باشد ک
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
            پرسشنامه‌ای را که در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است که به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته است. در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد که 4 بعد خلاقیت را می سنجد. این ابعاد به ترتیب زیر است: - سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان (سوالات 1-15) - انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایده های متنوع (سوالات 16-30) - ابتکار: توانای
پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: وردتعداد صفحات: 2حجم فایل: 10 کیلوبایت قیمت: 4500 توماندانلود پرسشنامه استاندارد مشکلات شخص با خواهر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…توضیح :این پرسشنامه دارای 25 سوال است که برای اندازه گیری شدت مشکلات مراجع در رابطه او با خواهر تدوین شده است.ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها : 25تعداد مولفه : مولفه نداردروایی
ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش از سایت ایندکس وار دریافت کنید.
ثبت نام آزمـــون های آزمایشی سنجش
شرکت تعاونی کارها آموزشی سنجش برگزار کننده آزمون های آزمایشی مرحله ای تمدید مهلت ثبت‌ عنوان آزمون آزمایشی تاریخ ۳۰ فروردین ۹۸ سنجش دهم. امتحان ‌های مهلت درج ‌نام تاریخ برگزاری دانا دوره مهلت درج نام با پایان روز جمعه تاریخ .
ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد در مورد اعتماد
به نفس روزنبرگ مقیاس روزنبرگ دانلود رایگان پرسشنامه تست اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)
عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل 10 عبارت کلی
است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد .
به نظر بورنت و رایت (2002) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین
مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود
زیرا برای عز
پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)
دانلود پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)، در قالب فایل word، شامل 12 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده. این مقیاس شامل 12 آیتم است که 6 آیتم آن برای ارزیابی تجارب مثبت و 6 آیتم دیگر جهت ارزیابی تجارب منفی تهیه شده است ...1
پرسشنامه فاصله قدرت
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد و دارای 27 سوال می باشد که ابعاد متغیر فاصله قدرت را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) 2 صفحه ...دریافت فایل
 
پرسشنامه هویت فردی بردبار
پرسشنامه هویت فردی بردبار
مشخصات فایل

تعداد صفحات
3

حجم
0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
doc

دسته بندی
پرسشنامه

توضیحات کامل
پرسشنامه هویت فردی بردبار
پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد.
اعتبار و روایی
توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
تفسیر کامل آزمون نئو

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود تفسیر کامل آزمون نئو
تفسیر آزمون نئو کلید تست نئو ۲۴۰ سوالی (
کلید نمره گذاری + تفسیر آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه). تعداد سوالات:
۲۴۰تعداد صفحات: ۷ (پرسشنامه) + ۴ (پاسخنامه-کلید نمره ... نمونه گزارش
آزمون نئو فرم بلند  اجرا و تفسیر آنلاین تست شخصیت نئو فرم بلند 240
سئوالی (NEO PI-R) اجرا و تفسیر آنلاین تست نئو فرم بلند 240 سئوالی. به
همراه رسم نمودار بالینی.   فرم بلند 240
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود تفسیر آزمون نئو 240 سوالی
تفسیر آزمون نئو کلید تست نئو ۲۴۰ سوالی ( کلید نمره گذاری + تفسیر آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه). تعداد سوالات: ۲۴۰تعداد صفحات: ۷ (پرسشنامه) + ۴ (پاسخنامه-کلید نمره ... نمونه گزارش آزمون نئو فرم بلند  اجرا و تفسیر آنلاین تست شخصیت نئو فرم بلند 240 سئوالی (NEO PI-R) اجرا و تفسیر آنلاین تست نئو فرم بلند 240 سئوالی. به همراه رسم نمودار بالینی.   فرم بلند
پرسشنامه افسردگی بک ، فرم بلند فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 8حجم فایل: 178 کیلوبایت قیمت: 4800 تومان
توضیحات:پرسشنامه افسردگی بک ، فرم بلند، در قالب فایل word، شامل 21 گویه و 3 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.این پرسشنامه از 21 ماده تشکیل شده که آزمودنی برای هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت علامت افسردگی در مورد خویش است را بر می گزیند. هر ماده نمره ای بین صفر
پرسشنامه خودانضباطی
              این پرسشنامه دارای 50 سوال است که 4 بعد را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه تحلیل و نمره گذاری به تفصیل در درون متن آورده شده است. غیر اخلاقی: 14 سوال چسبندگی به قوانین:  12 سوال هویت یابی: 1 1 سوال درونی سازی: 13 سوال فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش   ...دریافت فایل
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
دسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل
docx

حجم فایل
14 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
3

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است.این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد. طیف پاسخدهی آن ب
آزمون هوش ریون بزرگسالان
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی آزمون هوش ریون بزرگسالان در حجم 9 صفحه می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تست هوش ریون - IQ بزرگسالان | آنلاین (RPMT) - ای سنج https://esanj.ir › raven's-progressive-matrices-test Translate this page Rating: 3.9 - ‎17 votes هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست. با ای سنج همراه باش و رایگان در سریع ترین زمان ممکن این تست رو از خودت و دوستات بگیر. ( Raven ) تست هوش تصویری
توضیحات فایل:
دانلود پرسشنامه استاندارد موفقیت بین فردی آدلر (BASIS-A)
کاربران گرامی ،محتوای این فایل پرسشنامه استاندارد موفقیت بین فردی آدلر (BASIS-A) می باشد که با فرمت ورد در ۵ صفحه تهیه و تنظیم گردیده است. پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی موفقیت بین فردی آدلری (BASIS-A)، طراحی شده که به صورت فرمت Word در ۶۲ سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمایید.
دریافت پرسشن
پرسشنامه هوش معنوی
            این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن در منبع اصلی ذکر شده در درون متن برابر با 85/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو دارای 42 سوال می باشد که 4 بعد هوش معنوی را مورد سنجش قرار می دهد. این ابعاد و ترتیب سوالات عبارتند از: -تفکر کلی و بعد اعتقادی: سوالات: 39-23-22-29-38-34-17-11-42-28-12-15 -توانایی مقابله و تعامل با مشکلات: سوالات: 8-19-14-20-35-18-2-13-7-9-10-32-3-26 -پرداختن به سجایای اخلاقی: سوالات: 4-30-24-33-6-5-25-31 -خ ...دریافت فایل
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: وردتعداد صفحات: 2حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود پرسشنامه استاندارد فاصله اجتماعی بوگاردوس، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها : 10تعداد مولفه : مولفه نداردروایی و پایایی : داردنحوه نمره گذاری : داردمنبع : داردنوع فایل : word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 2
پرداخت با کلی
مانومتر از جمله وسایل اندازه گیری است که به جهت سنجش میزان فشار مورد استفاده قرار می گیرد ، این دستگاه معمولا برای سنجش میزان فشار گاز محبوس شده در یک محفظه مورد استفاده قرار می گیرد، فشار وارد شده در مانومتر ها به لوله بوردون وارد می شود .
این لوله معمولا به شکل بیضی ساخته می شود که یک طرف آن به مسدود و طرف دیگر آن به نقطه فشار متصل میگردد، این نوع فشار سنج ها که مجهز به لوله بوردون می باشند توانایی سنجش فشار از 30 تا 50000 پوند بر اینچ مربع را اند
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی word

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود تفسیر آزمون نئو 240 سوالی word
تفسیر آزمون نئو کلید تست نئو ۲۴۰ سوالی (
کلید نمره گذاری + تفسیر آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه). تعداد سوالات:
۲۴۰تعداد صفحات: ۷ (پرسشنامه) + ۴ (پاسخنامه-کلید نمره ... نمونه گزارش
آزمون نئو فرم بلند  اجرا و تفسیر آنلاین تست شخصیت نئو فرم بلند 240
سئوالی (NEO PI-R) اجرا و تفسیر آنلاین تست نئو فرم بلند 240 سئوالی. به
همراه رسم نمودار بالینی.  
پرسشنامه mmpi فرم کوتاه

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود پرسشنامه mmpi فرم کوتاه

 mmpi فرم کوتاه تست رایگان MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی اگر جمله ای به شما مربوط نمی شود و یا چیزی است که نمی توانید در مورد آن تصمیم بگیرید در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به ان جمله هیچ علامتی نگذارید. False= خیر دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+تفسیر و نمره گذاری آزمون MMPI، مشهورترین و پرمصرف‌ترین پرسش‌نامه شخصیتی است که به عنوان یک ابز
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: وردتعداد صفحات: 4حجم فایل: 18 کیلوبایت قیمت: 4500 توماندانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی روان نژندی KNPI، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها : 66تعداد مولفه : مولفه نداردروایی و پایایی : داردنحوه نمره گذاری : داردمنبع : داردنوع فایل : word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 4
پرداخت با کلیه کار
پرسشنامه با موضوع آزمون هوش آندره- ری فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 24حجم فایل: 5022 کیلوبایت قیمت: 17000 تومان 
دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون هوش آندره- ری ، 
در قالب pdf  و در 24 صفحه، شامل :
 
فهرست مطالب
آزمون هوش آندره- ری
دستور اجرا
ارزیابی نتایج
تصیح و ارزشیابی
افراد بهنجار چگونه عمل میکنن
وارسی نتیجه ازمون کپی
جداول
کشیدن شکل از حذف
 
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
پرسشنامه استاندارد سازگاری بل فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 8حجم فایل: 26 کیلوبایت قیمت: 4900 تومان
توضیحات:پرسشنامه استاندارد سازگاری بل، در قالب فایل word، شامل 160 گویه و 5 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از:سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شت
با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر»
پاسخگوی گرامی؛ این پژوهش به دنبال پاسخ به بررسی تعهد سازمانی می‌باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می‌شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
با خرید و دانلود این فایل با
 
پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
مشخصات فایل

تعداد صفحات
4

حجم
0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
doc

دسته بندی
علوم انسانی

توضیحات کامل
پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد.
روش نمره گذاری و تفسیر
پایایی (اعتبار) و روایی
منبع
توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکت
تست هوش معنوی
جهت دانلود و مشاهده فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید.
دانلود تست هوش معنوی

تست هوش معنوی تست هوش، سنجش هوش، هوش هیجانی، هوش منطقی، ضریب هوشی، هوش معنوی،IQ،EQ، هوش سه گانه، هوش چندگانه، هوش معنوی جامع، آزمون هوش معنوی، تست ... تست هوش معنوی جامع هوش معنوی
زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد و باور داریم.


تست هوش معنوی جامع
معنویت در زندگی شما چقدر اهمیت دارد؟ آیا می دانستید نوعی از هوش انسان با معنویت ارتباط نزدیک دار
پرسشنامه استاندارد سبک هویت (ISI-6G) فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 3حجم فایل: 701 کیلوبایت قیمت: 4900 تومان
توضیحات:پرسشنامه استاندارد سبک هویت (ISI-6G)، در قالب فایل word، شامل 34 گویه و 6 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر و منبع مورد استفاده شده.مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از:سبک هویت هنجاری، سبک هویت متعالی، سبک هویت سردرگم، سبک هویت تعهد، سبک هویت اطلاعاتی فردی، سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

پرداخت
مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970 مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970
دسته بندی
علوم انسانی

فرمت فایل
docx

حجم فایل
14 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
5

روایی:دارد
 
پایایی:دارد
 
نمره گذاری وتفسیر : دارد
 
منبع: دارد
 
ویژگی های روانسنجی
مقیاس سنجش اضطراب کتل شامل40 سؤال و یکی­ از موثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه، برای سنجش اضطراب فراهم آمده است. این پرسشنامه می­تواند مکمل تشخیص بالینی ونتیجه­ای عینی با هدف­های پژوهشی به دست دهد. هر سئوال این مقیاس
پرسشنامه سبک مدیریت فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 3حجم فایل: 23 کیلوبایت قیمت: 4800 تومان
توضیحات:پرسشنامه سبک مدیریت تالیف محمد حسنی، در قالب فایل word و شامل 32 گویه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده.پرسشنامه سبک مدیریت توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک مدیریت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهر
پرسشنامه جو خانوادگی فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 3حجم فایل: 14 کیلوبایت قیمت: 4900 تومان
توضیحات:پرسشنامه استاندارد خانواده (جو خانوادگی)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.پرسشنامه جو خانوادگی یک ابزار 40 سوالی است که برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان سلامت خانواده اصلی اش تدوین شده است. مقیاس خانواده اصلی (پرسشنامه جو خانوادگی) بر استقلال و صمیمیت به عن
پرسشنامه بررسی احتمال ریسک فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 2حجم فایل: 10 کیلوبایت قیمت: 4000 تومانتوضیحات:پرسشنامه بررسی احتمال ریسک، در قالب فایل word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پرسشنامه غنی سازی شغل
              پرسشنامه پیش رو دارای 18 سوال است که سه بعد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: - شغل با استفاده از 7 سوال -  فناوری با استفاده از 1 سوال  - افراد با استفاده از 10 سوال  شیوه تحلیل در درون متن اورده شده است. فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش ...دریافت فایل
فیلم آموزش مقدماتی سنجش از دور (شماره)1:
آشنایی با مفاهیم سنجش از دور
کاربرد سنجش از دور
آشنایی با نرم افزار ENVI4.8
آشنایی با رود و خروج تحلیل های اولیه با نرم افزار
آشنایی با انواع برش در نرم افزار
آشنایی با مراحل پیش پردازش تصاویر با نرم افزار
آشنایی با روش های پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار
و...
 
تماس :F_Tansaz110@yahoo.com
 
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 16حجم فایل: 574 کیلوبایت قیمت: 16000 تومان 
دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI، 
در قالب pdf  و در 16 صفحه، شامل :
 
فهرست مطالب : 
MMPI فرم کوتاه 71 سوالی
مقیاس های روایی

مقیاس های بالینی
پاسخگویی و نمره گذاری
منابع
 
قسمتی از متن :
MMPI فرم کوتاه
MMPI در سال 1967توسط کانن به 71 سال تقلیل یافت وی ادعا نمود که این ماده ها میتوانند همان قدرت تش
پرسشنامه هوش هیجانی فرم کوتاه فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: DOCXتعداد صفحات: 7حجم فایل: 33قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:پرسشنامه هوش هیجانی فرم کوتاه بار - آن
فرمت : DOCX , WORD
تعداد سوالات : 43
روایی دارد.
پایایی دارد.
روش نمره گذاری دارد.
منابع دارد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پرسشنامه روابط چند بعدی بدن فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 4حجم فایل: 18 کیلوبایت قیمت: 4900 تومان
توضیحات:پرسشنامه روابط چند بعدی بدن، در قالب فایل word، شامل 46 گویه و 6 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از:ارزشیابی قیافه، جهت گیری قیافه، ارزشیابی تناسب اندام، جهت گیری تناسب اندام، وزن ذهنی، رضایت بدنی

پرداخت با کلیه کار
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III) پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 1970(MCMIIII)
دسته بندی
علوم انسانی

فرمت فایل
docx

حجم فایل
18 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
11

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)
 
روایی:دارد
 
پایایی:دارد
 
نمره گذاری وتفسیر : دارد
 
منبع: دارد
 
 
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون سه(MCMI ) می باشد. MCMI-III در سال های دهه 1970 توسط تئودور میلون ، نظریه پرداز شخصیت و همکارانش تدوین شد. این پرسشن
 
پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران
پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران
مشخصات فایل

تعداد صفحات
7

حجم
0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
doc

دسته بندی
پرسشنامه

توضیحات کامل
پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران
پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) توسط آندرز و همکاران در سال 1993 تنظیم شد .این پرسشنامه براساس پرسشنامه اولیه باند و همکاران که در 1983 تهیه شده بود تحول یافت .20 مکانیزم دفاعی را در 3 عامل رشد یافته، رشد نایافته و روان آزرده وار از یکدیگر مورد بازشناسی
دانلود پرسشنامه بخشش ری و همکاران فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: Wordتعداد صفحات: 4حجم فایل: 20قیمت: 4000 تومانبخشی از متن:
پرسشنامه بخشش ری و همکاران
هدف:
سنجش بخشش در افراد
تعداد صفحات: 4
فرمت: word
تعداد گویه ها : 15
روایی دارد.
پایایی دارد.
تفسیر دارد.
شیوه نمره گذاری دارد.
منابع دارد.
توضیحات دارد.
گارانتی بازگشت وجه دارد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
سال گذشته تقریبا همین موقعا بود
یکی از دانشجوهای ارشد برای کار پایان نامه ش نیاز به تکمیل پرسشنامه داشت توسط دانشجوها
اومد تو کلاس ما و گفت میشه پرسشنامه بده به بچه ها
از اونجایی که همه مون میدونیم یکی از سخت ترین کارهای دنیا همین هماهنگی برای تکمیل پرسشنامه س و از این موارد هم خیلی کم پیش میاد
من بهش گفتم مشکلی نیست من درس رو یک ربع زودتر تمام میکنم به شرطی که دوستان تو اون یک ربع با شما همکاری کنند و خودم هم تو کلاس هستم
دانشجوهای اون کلاس ه

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها